II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

„Granice mojego języka są granicami mojego świata” - Ludwig Wittgenstein

26 września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Został on ogłoszony przez Radę Europy w 2001 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W naszej szkole obchodziliśmy to święto w dniach 26-30 września.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych odbył się Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego oraz Konkurs z Języka Rosyjskiego 'Rosja znana i nieznana'. Nasi uczniowie mogli zapoznać się z materiałami promującymi naukę języków obcych, które zostały zamieszczone na szkolnych korytarzach. Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę o kulturze i geografii państw, w których językiem urzędowym jest angielski, niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański. Na szkolnym korytarzu znalazły się ekspozycje zawierające makiety znanych budowli oraz plakaty wykonane przez uczniów naszej szkoły, a na drzwiach sal lekcyjnych powitania w różnych językach obcych. Na lekcjach uczniowie mieli okazję przeprowadzić wywiad z rodowitym Anglikiem mieszkającym w Polsce oraz zagrać w gry planszowe w języku angielskim.

Mamy nadzieję, że ten dzień uświadomił wielu osobom, jak ważna jest znajomość języków obcych i zachęcił ich do doskonalenia swoich umiejętności językowych.

 


platerka.pl/liceumindex.php?c=article&id=407
platerka.pl/liceum