II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Kręcimy dla Białej

Nasza szkoła w dniu 1.06.2022 r. włączyła się czynnie w inaugurację akcji ,, ROWEROWA STOLICA POLSKI”. Liczni rowerzyści grupy ,, PLATERKA” z klas: 2f, 2d, 2e, 1g, 3m, 3l, przystąpili do rywalizacji dzielnie kręcąc kilometry. Pierwszym etapem rajdu było spotkanie z Prezydentem miasta na Placu Wolności gdzie dokonano oficjalnego rozpoczęcia. 

Następnie po przejechani rundy honorowej wokół centrum udaliśmy się przez Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów do Porosiuk. Po dotarciu do stanicy cała grupa odpoczęła przy ognisku po czym udała się w drogę powrotną do szkoły. Wkład Platerki w rywalizacje miast wyniósł ponad 600 km. Organizatorzy rajdu p. Beata Markiewicz, p. Marcin Mincewicz, p. Marek Romaniuk oraz p. Andrzej Sikona serdecznie dziękują cyklistom za udział w rajdzie i gorąco zachęcają całą społeczność szkolną do włączenia się w rywalizację jako grupa ,, Platerka” do dnia 30.06.2022 r. 

platerka.pl/liceumindex.php?c=article&id=388
platerka.pl/liceum