II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Rok szkolny 2009/2010

Paweł Sobczuk
Otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Patrycja Lewczuk
Otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 Łukasz Arseniuk
Otrzymał Stypendium Koła Bialczan

Adrian Malczuk
Otrzymał Stypendium Koła Bialczan

Anna Sawczuk
Otrzymała Stypendium Koła Bialczan

Tomasz Dymowski
Otrzymał stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"


Katarzyna Bandarzewska
Otrzymała stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"


Paweł Klamczyński
Otrzymał stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Edyta Wasyluk
Otrzymała stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"


Monika Wińska
Otrzymała stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Paweł Sobczuk
Podopieczny Krajowego Funduszu na rzecz dzieci uzdolnionych.
Otrzymał Stypendium w ramach
"Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Paweł Sobczuk
Finalista Etapu Centralnego XXXIX Olimpiady Biologicznej

Opiekun  mgr Ewa Kwiatkowska-Drwięga


Paweł Sobczuk
Finalista Etapu Centralnego XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Opiekun mgr Jolanta Kurianowicz


Rafał Sawicki
Finalista Etapu Centralnego XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Opiekun mgr Jolanta Kurianowicz

Justyna Martyniuk

Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Języka Rosyjskiego - Путевoдитель пo Москве

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Krystian Zawistowski
I miejsce w Miedzynarodowym KonkursieFizycznym "Rok przed maturą"

Opiekun: mgr Marek Kiryluk

Katarzyna Sawczuk
I miejsce w Ogólnoposkim Konkursie Poetyckim im. Marii Konopnickiej
na wiersz o tematyce podlaskiej

Opiekun: mgr Teresa-Anna Kosyra-Cieślak

Michał Mincewicz
I miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"
Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Marta Sacharczuk
I miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Beata Ziemba

Rafał Sawicki
I miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Marzenna Mańkowska

Aleksandra Furmaniak
II miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Beata Ziemba

Paweł Sobczuk
II miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Marzenna Mańkowska

Irena Jarocka
III miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Mateusz Wach
I miejsce w szkolnym konkursie "Wiedza o Moskwie i Sankt-Petersburgu"

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Michał Mincewicz
I miejsce w szkolnym konkursie leksykalno-gramatycznym "Я учу и знаю русский язык"

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Dorota Daniluk
II miejsce w szkolnym konkursie leksykalno-gramatycznym "Я учу и знаю русский язык"

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Justyna Martyniuk
III miejsce w szkolnym konkursie leksykalno-gramatycznym "Я учу и знаю русский язык"

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Mateusz Ossowski
Wyróżnienie w konkursie recytatorskim poezji rosyjskiej zorganizowany przez Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Magda Hyb
I miejsce w Regionalnym konkursie tłumaczeniowym z języka francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Mariola Chwedoruk
II miejsce w Regionalnym konkursie Wiedzy o Francji zorganizowanym przez Regionalny  Ośrodek Francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Ewelina Pliszka
III miejsce w Regionalnym konkursie Wiedzy o Francji zorganizowanym przez Regionalny  Ośrodek Francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Magda Hyb

Wyróżnienie w Regionalnym konkursie Wiedzy o Francji zorganizowanym przez Regionalny  Ośrodek Francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Paulina Maria Sowińska

Wyróżnienie w Regionalnym konkursie Wiedzy o Francji zorganizowanym przez Regionalny  Ośrodek Francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Łukasz Arseniuk

Wyróżnienie w Regionalnym konkursie Wiedzy o Francji zorganizowanym przez Regionalny  Ośrodek Francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Swietłana Juda

Mariola Chwedoruk

I miejsce Regionalnym Konkursie Ortograficznym Języka francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Dominika Sobolewska

II miejsce Regionalnym Konkursie Ortograficznym Języka francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Magdalena Skwarczyńska

Wyróżnienie za najlepiej napisane dyktando w Regionalnym Konkursie Ortograficznym Języka francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek


Monika Głowacka
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Slawistycznym

Opiekun:mgr Anna-Teresa Kosyra-Cieślak

Wiktoria Sikorska
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Slawistycznym

Opiekun:mgr Marzenna Mańkowska

Magda Hyb
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Slawistycznym

Opiekun:dr Małgorzata Chwedczuk

Krystian Zawistowski
Finalista konkursu programistycznego

Opiekun: mgr Anna Sikona

Marcin Chudek
III miejcsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Krąg"

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło

Adrian Malczuk
I miejcsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Krąg"

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło

Damian Lewczuk
II miejcsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Krąg"

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło

Grzegorz Skiba
III miejcsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Krąg"

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło

Patrycja Symeczko
II miejsce w konkursie Języka Niemieckiego - etap powiatowy

Opiekun: mgr Maciej Borsuk

Monika Izdebska
V miejsce w konkursie Języka Niemieckiego - etap powiatowy

Opiekun: mgr Maciej Borsuk

Klaudia Ułańska
II miejsce w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie"

Opiekun: mgr Anna Jaszczuk

Klaudia Ułańska
I miejsce w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie" w kategorii "Głosowanie internautów"

Opiekun: mgr Anna Jaszczuk

Magdalena Skwierczyńska
Wyróżnienie serii zdjęć w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie"

Opiekun: mgr Anna Jaszczuk

 

Krzysztof Kowalczuk
Wyróżnienie w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie" w kategorii "Film"

Opiekun: mgr Anna Jaszczuk

Patryk Kratiuk
Wyróżnienie w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie"

Opiekun: mgr Anna Sikona

Wioleta Hołownia
Wyróżnienie w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie"

Opiekun: mgr Anna Sikona

Krystian Zawistowski
Finalista Międzynarodowego Konkursu Programistycznego High School Programming League

Opiekun: mgr Anna Sikona

Mateusz Daniluk
I miejsce w XXIII Konkursie Ekologicznym "Mój Las" - etap okręgowy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka
 

 

Mateusz Daniluk

Finalista  w XXIII Konkursie Ekologicznym "Mój Las" - etap okręgowy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

 

Marta Błaszczak

Wyróżnienie w XXIII Konkursie Ekologicznym "Mój Las" - etap okręgowy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Tomasz Dymowski

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta" - etap szkolny

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Agelika Żeleźnicka

I miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Krajobrazy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Anna Korniluk

II miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Krajobrazy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Ilona Mironiuk

III miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Krajobrazy

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Dorota Caruk

I miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Zwierzęta

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Emili Lipka

II miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Zwierzęta

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Tomasz Dymowski

III miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym
"Zwierzęta i krajobrazy w obiektywie uczniów Platerki"- kategoria Zwierzęta

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

platerka.pl/liceumart,91,rok-szkolny-20092010
platerka.pl/liceum