II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Dzień Patrona 2011

Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor Małgorzata Kaczmarczyk, która w swoim przemówieniu powitała gości i wszystkich zebranych, nakreśliła pokrótce sylwetkę E. Plater, a także przytoczyła kilka istotnych faktów, związanych z codziennym życiem szkoły.

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli  przysięgę, że będą dążyć do słusznych celów, mając za wzór patrona szkoły.

Ślubowanie klas pierwszych to uroczystość ważna dla licealistów. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że od tej pory pierwszoklasiści staną się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej- Platerka to dobre miejsce dla Waszej edukacji. Tutaj możecie liczyć na wsparcie dyrekcji,  psychologa szkolnego, nauczycieli i całej społeczności. Obiecujemy służyć dobrą radą i pomocą nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale i życiowych – mówiła pani dyrektor.

W uroczystości brała udział Bialska telewizja  która nakręciła film.

platerka.pl/liceumart,73,dzien-patrona-2011
platerka.pl/liceum