II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Klasa 1W wojskowa

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu kształcenia następujących przedmiotów: język angielski, matematyka.

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki:
 Klasa  I  II  III IV
 Język angielski  4  5 6  6
 Matematyka  6 7  7  7

Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem - język hiszpański lub język rosyjski.

Szkolenie wojskowe realizowane będzie w wymiarze 2h tygodniowo, ponadto przewidziane są zajęcia ze strzelectwa i samoobrony oraz kilkudniowy obóz szkoleniowy.

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem, a obecnie są na etapie wyboru szkoły, nauka w takiej formule może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Specjalistyczna wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci ostatecznie wybiorą.

Ukończenie edukacji w tej klasie umożliwia podjęcie  strudiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo w transporcie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, lotnictwo i kosmonautyka, dowodzenie i zarządzanie, bezpieczeństwo informacyjne, obronność, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, wojsko w systemie służb publicznych, nawigacja, transport, logistyka jak również filologia angielska, matematyka, ekonomia, zarządzanie, marketing i wiele więcej.

 

platerka.pl/liceumart,66,klasa-1w-wojskowa
platerka.pl/liceum