II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Klasa 1F językowa

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu kształcenia następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język hiszpański.

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki:
 Klasa  I  II  III IV
 Język polski  6  6 7  6
 Język angielski  4  4  5  5
 Język hiszpański 3  4  4  4

Wiodącym językiem obcym, będzie język angielski, drugim językiem - hiszpański, oba języki nauczane na poziomie rozszerzonym.

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach: filologia polska, europeistyka, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, iberystyka, etnologia, dziennikarstwo, filologia hiszpańska ze specjalnością latynoamerykańską, lingwistyka praktyczna i copywriting oraz wiele więcej.

Klasa zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się wśród wyzwań nowoczesnego świata. Klasa językowa kształtuje wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa, gramatyki. Ponadto uczy logicznego myślenia i umiejętności radzenia sobie w grupie.

 

platerka.pl/liceumart,65,klasa-1f-jezykowa
platerka.pl/liceum