II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Klasa 1B humanistyczna

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu kształcenia następujących przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski.

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki:
 Klasa  I  II  III IV
 Wiedza o społeczeństwie  3  3  2  2
 Historia  3  3  5  4
 Język angielski  4  5  5  5

Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem - język francuski lub język rosyjski.

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Po ukończeniu edukacji możliwe są studia na: filologii angielskiej, kulturoznawstwie, prawie, historii, politologii, bibliotekoznawstwie, pedagogice, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, etnologii, archeologii, prawie pracy i polityki zatrudniania, prawie bezpieczeństwa wewnętrznego, europeistyce, turystyce historycznej i wielu innych.

Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, chcesz zrozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi - klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

platerka.pl/liceumart,61,klasa-1b-humanistyczna
platerka.pl/liceum