II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Europejski tydzień mobilności- Platerka 2023

Europejski Tydzień Mobilności obchodzony jest regularnie od 2002 roku, w dniach 16-22 września w całej Europie. European Mobility Week (EMW) organizowany jest z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu.

W tym roku odbywa się pod hasłem „Oszczędzaj energię”. Jej zadaniem jest promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach, który wspomoże zmiany zachowań mobilnościowych mieszkańców.  Kampania ma zmotywować wszystkich byłych i przyszłych uczestników do przyłączenia się do 22. edycji ETM. Miasta i gminy zachęca się do podtrzymania dynamiki procesów zaobserwowanych w ubiegłym roku, takich jak zwiększona aktywna mobilność oraz korzystanie z mobilności niskoemisyjnej lub bezemisyjnej. Ludzie są natomiast mobilizowani do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a także do tego, by wybierając środek transportu, dbać o środowisko i zdrowie innych.

Tygodniowy program wydarzeń w szkole:

16 – 22 września (sobota - piątek)
#Platerkowiczeoszczedzajaenergie – Kampania szkolna w mediach społecznościowych
W zabawnej formie aktywujemy i zachęcamy do oszczędzania energii w życiu codziennym. Kampania polega na zamieszczaniu w mediach społecznościowych postów ze zdjęciami ukazującymi, jak oszczędzamy energię na co dzień – proste czynności, np. gaszenie światła, pójście pieszo do szkoły lub pracy. Post oznaczamy #Platerkowiczeoszczedzajaenergie. Kampania ma na celu motywowanie innych do dbania o naszą planetę.

Na zajęciach z wychowawcą pogadanka edukacyjna: "Smog i inne zanieczyszczenia w moim mieście - nasz wpływ na ochronę środowiska". Ponadto na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości każda klasa nagra krótki filmik pt.: "Przesiądź się i jedź" poruszający temat mobilności.

"Piątka z wychowania fizycznego" na koniec tygodnia. Młodzież, która chce uzyskać ocenę bardzo dobry dostarcza nauczycielowi wyniki zapisane na swojej aplikacji "Krokomierz" lub "Aktywne Miasta".
Eko camp w Serwach (18-20 września), spływ kajakowy w Zwierzyńcu (21-22 września) - wycieczki edukacyjne mające na celu propagowanie treści ekologicznych.

19 września (wtorek)
"Mierzymy się ze smogiem" - montaż wewnętrznego ekranu edukacyjnego we
współpracy z Naukową i Akademicką siecią komputerową Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Jakość powietrza a moje samopoczucie - budowanie samoświadomości uczniów - edukacja młodzieży.

20 września (środa)
"Podejmij rowerowe wyzwanie" wycieczka do Porosiuk mająca na celu promowanie zrównoważonej mobilności wśród uczniów i nauczycieli.

21 września (czwartek)
„Bezpieczny rowerzysta” – pokaz w trakcie którego uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

22 września (piątek) Marsz Nordic Walking – rekreacja w zgodzie z naturą. Marsz mający na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

platerka.pl/liceumart,555,europejski-tydzien-mobilnosci-platerka-2023
platerka.pl/liceum