II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Święto Konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja obchodzimy ważne dla wszystkich Polaków Święto Konstytucji 3 Maja. Ta pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów , i miała uzdrowić państwo. Przypomnijmy więc sobie historię tego ważnego dokumentu, oglądając krótką prezentację, przygotowaną przez uczniów kl. 3L.

PREZENTACJA

platerka.pl/liceumart,374,swieto-konstytucji-3-maja
platerka.pl/liceum