II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2018/2019 nasze liceum otrzymało wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 - Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Głównym celem  programu było uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli
bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

        Dzięki pozyskanym środkom finansowym biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o 815 książek i 10 audiobooków. Wśród zakupionych książek znalazły się lektury, literatura piękna, popularno-naukowa, reportaże, antologie, eseje, biografie, powieść młodzieżowa, fantastyczna, kryminalna, grozy, biograficzna i psychologiczna. Lista książek przewidzianych do zakupu powstała w oparciu o potrzeby czytelnicze uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców. W czasie realizacji programu poszczególne klasy zrealizowały szeroki wachlarz projektów edukacyjnych promujących księgozbiór biblioteki szkolnej, a w szczególności książek zakupionych w ramach tego projektu. Młodzież uczestniczyła również w imprezach czytelniczych (Narodowe Czytanie, Jak nie czytam, jak czytam) różnorodnych konkursach czytelniczych oraz spotkaniach poświęconych poezji i literaturze.

        Zakupione książki cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Uczniowie chętnie sięgają po nowe tytuły ulubionych autorów, rozwijają swoje zainteresowania i pasje czytelnicze.

       

       

 

platerka.pl/liceumart,218,narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
platerka.pl/liceum