II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Akcja ,,BohaterON w Twojej Szkole. Włącz historię!”

BohaterON w Twojej Szkole. Włącz historię!

     Już po raz kolejny wzięliśmy aktywny udział w akcji „BohaterON w Twojej Szkole. Włącz historię!” i pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców! Jest to ogólnopolska kampania  o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku, realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

         DLACZEGO BOHATERON? Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone
z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o Ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

         Projekt cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie materiałów przygotowanych przez Organizatorów. Na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/ - nowym, wirtualnym miejscu pamięci
o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, uczniowie i nauczyciele wpisali osobiste życzenia
i podziękowania Powstańcom.

         Akcja wpisuje się w działania podejmowane cyklicznie w naszej szkole - krzewiące postawy patriotyczne. Była lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków, oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną.
W ten sposób chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej Bohaterach.

         Oprócz pamiątkowych dyplomów również otrzymaliśmy gry ,,Cenzura”, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas lekcji historii jako podsumowanie
i utrwalenie zdobytej przez uczniów wiedzy. To edukacja poprzez zabawę i zdrową rywalizację. Młodzież, chcąc zdobyć punkty i wygrać batalię, musi wykazać się refleksem, wyobraźnią oraz znajomością tematyki II wojny światowej.

platerka.pl/liceuma,618,akcja-bohateron-w-twojej-szkole-wlacz-historie
platerka.pl/liceum