II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Wybierz życie – pierwszy krok

Szanowni Państwo

        W roku szkolnym 2023/24 w naszej szkole jest dalej kontynuowana realizacja programów pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” w klasach pierwszych i „Znamię! Znam je? czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry” w klasach drugich.  Są to programy edukacyjne, realizowane wspólnie z powiatową stacją sanitarno – epidomiologiczną. Skierowane są do uczniów naszej szkoły. Programy mają ich zaznajomić z problematyką  zakażeń wirusem HPV i czerniakiem.

        Młodzież niewiele wie o tych chorobach i tym samym nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakim niesie za sobą podejmowanie przypadkowych i nieprzemyślanych decyzji. Program zwraca uwagę na odpowiednie zachowania, potrzebę rozmowy z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych.

        Szkoła jest miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której młodzież podejmie odpowiednie działania.

         Głównym celem omawianych programów jest przede wszystkim zmniejszenie zakażeń HPV i rozpoznanie znamienia skóry. Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym oraz do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

         Programy edukacyjne „Wybierz życie – pierwszy krok”  i „Znamię! Znam je? czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”  będą realizowane w ramach ścieżki edukacyjnej prozdrowotnej w trakcie lekcji przedmiotowych lub  godziny wychowawczej. Ponadto jego zadaniem będzie koordynowanie całego procesu edukacyjnego poprzez zachęcanie i wspieranie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy.

                 Koordynatorem programów jest pielęgniarka szkolna Lidia Kozłowska

platerka.pl/liceuma,563,wybierz-zycie-pierwszy-krok
platerka.pl/liceum