II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Święto Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia klasy 2b oraz 2f pod opieką pani profesor Danuty Pawluczuk oraz Pani profesor Małgorzaty Trębickiej przygotowały część artystyczną upamiętniającą uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Przedstawienie było nowoczesnym sposobem przekazania uczniom naszej szkoły historii naszej ojczyzny w walce o wolność i należne jej prawa.

platerka.pl/liceuma,514,swieto-konstytucji-3-maja
platerka.pl/liceum