II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Psychologia – polecamy to, co w bibliotece mamy.

Psychologia to  nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. 

Nauki, z których czerpie psychologia, to głównie socjologia, antropologia, filozofia i biologia, dzięki wypracowaniu własnych metod eksperymentalnych psychologia jest nauką samodzielną. Psychologia bywa zaliczana do nauk społecznych, humanistycznych, ostatnio zaś do nauk behawioralnych (nauk o zachowaniu) razem z socjologią, etologią, antropologią kulturową, kryminologią, niektórymi działami medycyny (psychiatrią, medycyną behawioralną).

Psychologia zajmuje się m.in.:

 • procesami poznawczymi: postrzeganiem, myśleniem, wyobrażaniem, pamięcią (psychologia poznawcza)
 • nabywaniem mowy i powiązaniem jej z pozostałymi procesami psychicznymi (psycholingwistyka)
 • rozwojem i zmianami mechanizmów psychicznych (psychologia rozwoju człowieka)
 • emocjami, procesami motywacji, stałymi cechami psychicznymi (psychologia osobowości)
 • postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji między ludźmi (psychologia społeczna) oraz komunikacją między nimi (negocjacje, mediacje)
 • związkiem procesów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (neuropsychologia), fizjologicznym podłożem procesów psychicznych (psychofizjologia), ewolucyjnymi aspektami mechanizmów psychicznych (psychologia ewolucyjna)
 • psychologicznymi aspektami religii, twórczości naukowej i artystycznej oraz innych obszarów funkcjonowania człowieka
 • zaburzeniami osobowości (patopsychologia).

 

Psychologia zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:

 • zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (psychologia kliniczna)
 • diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (neuropsychologia)
 • korygowaniu zaburzeń relacji społecznych w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny)
 • psychicznych uwarunkowaniach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych na terenie medycyny (psychologia zdrowia)
 • wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa)
 • problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych (psychologia wychowawcza)
 • organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach (psychologia pracy)
 • zachowaniach ekonomicznych ludzi (psychologia ekonomiczna)

 

Książki z tej dziedziny cieszą się w naszej bibliotece dużą popularnością. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą biblioteki:

 

https://pl.padlet.com/agnieszkar434/qsfbhqw7t8dplwgn

 

 

platerka.pl/liceuma,326,psychologia-polecamy-to-co-w-bibliotece-mamy
platerka.pl/liceum