II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny

„Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”, w tym roku odbywa się pod hasłem : „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

Konkurs organizują Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”.

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by w różnych  kategoriach wiekowych przygotowali w formie: literackiej, plastycznej lub multimedialnej pracę na jeden z tematów podanych w załączonym niżej Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN

platerka.pl/liceuma,323,ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny
platerka.pl/liceum