Dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Kaczmarczyk
Wicedyrektor
mgr Andrzej Sikona

Język polski 
dr Małgorzata Chwedczuk 
mgr Beata Kasperuk 
mgr Ewa Michońska
mgr Iwona Rożnowicz
mgr Teresa Woźniak 


Język angielski 
mgr Sylwia Dubaniewicz
mgr Małgorzata Huczko-Kossowska
mgr Judyta Iwaszko 
mgr Jadwiga Makarska
mgr Elwira Maksymiuk
mgr Beata Markiewicz 
mgr Arkadiusz Sempruch 
mgr Małgorzata Trębicka 
mgr Joanna Wołoczko 


Język francuski 
mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek 
mgr Katarzyna Izbicka 


Język niemiecki 
mgr Maciej Borsuk 
mgr Dorota Pinczuk 
mgr Konrad Ulita 


Język rosyjski 
mgr Marzenna Mańkowska 
mgr Danuta Pawluczuk 
mgr Beata Ziemba 


Historia
mgr Piotr Buksiński
mgr Andrzej Czerko 
mgr Kazimiera Sobiło 
mgr Krzysztof Sołoducha 


Historia i społeczeństwo
mgr Piotr Buksiński
mgr Krzysztof Sołoducha 


Wiedza o społeczeństwie 
mgr Piotr Buksiński 
mgr Andrzej Czerko 
mgr Krzysztof Sołoducha 


Wiedza o kulturze 
mgr Ewa Kwiatkowska (Borowska)
Podstawy przedsiębiorczości 
mgr Ewa Kwiatkowska (Borowska)


Matematyka 
mgr Mirosława Górska 
mgr Anna Jaszczuk 
mgr Małgorzata Kaczmarczyk 
mgr Teresa Kokoszkiewicz 
mgr Anna Sikona
mgr Dorota Trochimiuk
mgr Teresa Zganiacz 


Informatyka
mgr Anna Jaszczuk 
mgr Anna Sikona 
mgr Paweł Szydłowski 


Biologia 
mgr Jolanta Kurianowicz 
mgr Ewa Kwiatkowska-Drwięga 


Chemia 
mgr Joanna Szyc 
mgr Dorota Żukowska 


Geografia 
mgr Bernarda Sadownik 
mgr Andrzej Sikona 


Fizyka
mgr Renata Michalczuk
mgr Katarzyna Saczuk 


Przyroda
mgr Jolanta Kurianowicz 
mgr Ewa Kwiatkowska-Drwięga 
mgr Joanna Szyc 


Edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Robert Smędra 


Wychowane fizyczne 
mgr Małgorzata Domanowska 
mgr Marcin Mincewicz 
mgr Marek Romaniuk 
mgr Robert Smędra 
mgr Iwona Wojdakowska 
Wychowanie do życia w rodzinie 
mgr Małgorzata Kozakiewicz


Religia 
o. mgr Piotr Arndt 
o. mgr Michał Kulczycki 
o. mgr Łukasz Podsiadły 


Etyka
mgr Magdalena Mackiewicz


Psycholog szkolny 
mgr Marzena Bomba 


Biblioteka szkolna 
mgr Mirosława Mikiciuk 
mgr Agnieszka Romaniuk