Jest 15:22

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronce pt. „PLATER kontra PLATER”


Uczennice Naszej szkoły 15 października , w składzie Martyna Janczuk, Eliza Staszczk i Dorota Szmulik z klasy 2 B, wygrały Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronce pt. „PLATER kontra PLATER” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. W dwuczęściowym konkursie , który odbył się drogą on-line, nasz zespół okazał się bezkonkurencyjny. Gratulujemy uczennicom klasy 2B.

Opiekunem zespołu był p. Andrzej Czerko.

Data publikacji: 19 października 2014r.

Obóz sportowy w Pucku


 
W dniach 29.09.2014 – 03.10.2014 odbył się obóz sportowy w Pucku, w którym uczestniczyły drużyny: piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej chłopców. Podczas podróży zwiedziliśmy stare miasto w Gdańsku w tym muzeum Poczty Gdańskiej gdzie oddaliśmy cześć bohatersko poległym we wrześniu 1939 r. pocztowcom. Kolejnym punktem wyjazdu było nabrzeże portowe w Gdyni i Skwer Kościuszki. 
                                                                                                                                       
Codzienne intensywne zajęcia treningowe realizowane były na hali sportowej i na orliku, w czasie wolnym od zajęć rozgrywaliśmy wspólnie z kadrą opiekunów integracyjne mecze w siatkówkę. Dodatkowo popołudniami korzystaliśmy z siłowni oraz bilardu. Ponad to uczestniczyliśmy w wycieczkach: rowerowej wzdłuż Zatoki Puckiej gdzie odwiedziliśmy miejsce zaślubin Polski z morzem z 1920 roku dokonanego przez generała Józefa Hallera, oraz autokarowej do Mechowych Grot i Władysławowa w tym do ośrodka przygotowań olimpijskich w Cetniewie. Malownicze położenie naszego hotelu ,,Delfin” w odległości kilku kroków od zatoki w połączeniu z piękną pogodą nastrajało nas do spacerów po plaży, molo i porcie jachtowym. Do autokaru wsiadaliśmy z pełnymi bagażami pozytywnych emocji i miłych wspomnień.                                                                                                                   
Organizatorami wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Romaniuk Marek, p. Mincewicz Marcin i p. Trzciński Zbigniew.
img_3199.jpg img_3234.jpg img_3251.jpg img_3630.jpg
Data publikacji: 19 października 2014r.

Aktualizacja planu lekcji


Nowa wersja planu lekcji dostępna na stronie obowiązuje od 06.10.2014 r. (poniedziałek).


Data publikacji: 4 października 2014r.

„Ciąża bez alkoholu”


W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” Urząd Miasta Biała Podlaska organizuje dnia 1 października 2014 r. a godz. 9.00 – 15.30 w Sali konferencyjnej nr 238 Urzędu Miasta szkolenie pt. „Szkody zdrowotne, trudności szkolne i problemy wychowawcze u dzieci matek pijących alkohol w ciąży”.
Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w wyżej wymienionym szkoleniu.
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną pod adresem: beata.zak@bialapodlaska.pl  do dnia 26 września 2014 r.

Data publikacji: 21 września 2014r.

VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej


 
Charaktery już po raz siódmy zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęła Minister Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w turniejowej rywalizacji jest  doskonałą okazją do rozwinięcia swych zainteresowań i poszerzenia wiedzy psychologicznej, która z  pewnością przyda się nie tylko uczniom, którzy swe dalsze plany wiążą z tą dyscypliną nauki.
Turniej rozpoczyna się 1 października 2014 , a zakończy się w połowie kwietnia przyszłego roku wielkim finałem w Warszawie. Laureaci Turnieju otrzymają stypendia finansowe oraz nagrody rzeczowe.
W tej edycji od uczestników wymagana będzie znajomość wybranych artykułów publikowanych w Charakterach od października 2014 do lutego 2015, które będą oznaczone specjalną pieczęcią oraz książki „Bliżej siebie. Rozmowy z Mistrzami”.
 
Zainteresowani udziałem uczniowie powinni zgłaszać się do psychologa szkolnego (do końca października), który w ich imieniu zgłosi uczestników.
Więcej informacji o Turnieju znajdziecie w październikowym numerze Charakterów

Data publikacji: 21 września 2014r.

LITERACKI SUKCES AGNIESZKI


Gratulujemy Agnieszce Petruczynik z klasy III F  zajęcia III miejsca w " I Bialskiam Konkursie Literackim " w kategorii proza !!!!
Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej i IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica. I Bialski Konkurs Literacki został objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska. 
Uroczyste podsumowanie odbyło się  dniu 24.06.2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. 
 
Jury w składzie:Grzegorz Michałowski, przewodniczący (redaktor nacz. „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”), Agata Szczodrak, członek (poetka, autorka tomiku poetyckiego „fluid rozpustnego nieba”), Radosław Plandowski, członek (krytyk literacki, prezes Klubu Literackiego „Maksyma”) przyznało nagrody w następujących kategoriach: poezja i proza.
 
O konkursie, na który wysłała opowiadanie "historie", Agnieszka dowiedziała się z plakatu wywieszonego w szkole. Zachęcamy więc wszystkich do próbowania swoich sił i odkrywania talentów.

Data publikacji: 12 września 2014r.

Platerkowicze


 

Nie bądźcie biernymi uczniami, niech będzie Was „wszędzie pełno”, postępujcie tak, aby wszyscy o Was usłyszeli!

 

Drodzy Platerkowicze. W zakładce Konkursy/Olimpiady umieszczamy informacje o  różnych akcjach i konkursach, do udziału w których serdecznie Was zachęcamy. Zaglądajcie tam systematycznie, a z pewnością znajdziecie  coś dla siebie, coś, co Was zainspiruje do aktywnego działania.


Data publikacji: 09 września 2014r.

Zebranie z rodzicami


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie,
które odbędzie się dnia 11 września 2014r. o godzinie 16.00.
 
Rodzice klas pierwszych zebranie na sali gimnastycznej.
 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
23 października 2014r. (czwartek)
09 grudnia 2014r.(wtorek)
27 stycznia 2015r. (wtorek)
10 kwietnia 2015r. (piątek)
21 maja 2015r. (czwartek)

Data publikacji: 10 września 2014r.

Ogłoszenie


Informujemy wszystkich pojawił się nowy druk


Data publikacji: 03 września 2014r.

Informacja na temat realizacji w mieście Biała Podlaska Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”


Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do psychologa szkolnego, najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. do godziny 1200
Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
  • rachunek, paragon,
  • oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników jest zróżnicowana i nie może przekroczyć kwoty:
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie I szkoły podstawowej, niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 175 zł
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II lub III szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum – niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
do kwoty 225 zł
1) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II lub III szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;
2) dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub w gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;
3) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł;
do kwoty 770 zł
1) dla uczniów: klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 325 zł
1) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 350 zł
1) dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł;
do kwoty 607 zł
1) dla uczniów: klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;
do kwoty 390 zł
1) dla uczniów: klasy III liceum ogólnokształcącego lub klasy III technikum;
2) dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym.
do kwoty 445 zł

Data publikacji: 03 września 2014r.

Archiwalne aktualności