Jest 15:04

Nie zdałeś matury Platerkowiczu z matematyki?
To jeszcze nie tragedia ... druga szansa już w sierpniu - wykorzystaj ją ...
Potrzebujesz pomocy, wsparcia i motywacji?
Dołącz do nas i nie ryzykuj.
Tym razem odniesiesz sukces!!!

I jeszcze jedno - nie używaj byle jakich tablic, tylko karty wzorów ze strony CKE
 
 
 
 

DZIAŁY DO POWTÓRKI

 1. Liczby rzeczywiste
 2. Wyrażenia algebraiczne
 3. Równania i nierówności
 4. Funkcje : Iiniowa, kwadratowa
 5. Ciągi liczbowe
 6. Trygonometria
 7. Planimetria
 8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 9. Stereometria
 10. Statystyka
 11. Rachunek prawdopodobieństwa

ARKUSZE

 

Polecamy również  lekturę dla opornych :)

 

Jak zdać maturę z matematyki nic nie potrafiąc. Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych 
Katafiasz Tomasz

 

 

 

Jeśli będziesz miał wątpliwości zapraszamy

21 sierpnia 2015r. (piątek) godz. 10.00  s. 210 - konsultacje z nauczycielem.

Ogłoszenie


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015-2016

klasa 1

klasa 2

klasa 3

 


Data publikacji: 27 czerwca 2015r.

Rozdanie świadectw maturalnych


Rozdanie świadectw maturalnych przez wychowawców klas odbędzie się 
30 czerwca 2015r.

sala 105
 
    godz. 8.30
kl. 3c
T. Kokoszkiewicz
           sala 113
godz. 8.30
kl. 3e
 M. Górska

 
sala 108
 
    godz. 9.00
kl. 3d
 R. Michalczuk
sala 112
godz. 9.00
kl. 3h
 B. Kasperuk

 
sala 105
 
    godz. 9.30
kl. 3b
 S. Dubaniewicz
sala 113
godz. 9.30
kl. 3f
 M. Chwalczuk-Wrzosek

 
sala 108
 
     godz. 10.00
  kl. 3a
 D. Żukowska
sala 112
  godz. 10.00
 kl. 3g
 E. Kwiatkowska-Drwięga

 
Absolwenci podnoszący wyniki egzaminów maturalnych odbierają
 zaświadczenia i aneksy w sekretariacie szkoły od godz. 11.00
 
 
 
Odbiór świadectw jest możliwy przez inne osoby tylko z upoważnieniem oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby odbierającej.
 
 
 
 
 

Data publikacji: 25 czerwca 2015r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015


Uroczyste podsumowanie mijającego roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2015r. o godzinie 9.00. Poprzedzi je Msza święta w intencji wszystkich pracowników i uczniów szkoły w kościele pw. św. Antoniego, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

!!MIŁYCH WAKACJI ŻYCZY EKIPA PLATERKA.PL!!


Data publikacji: 24 czerwca 2015r.

RODZICE, UCZNIOWIE


W związku z nowym rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015r. poz. 23), które weszło w życie z dniem 23 stycznia 2015r. proszę przynieść do końca roku szkolnego  do sekretariatu legitymacje szkolne, w których dopisany zostanie PESEL.


Data publikacji: 18 czerwca 2015r.

UCZNIOWIE „PLATERKI” NAJLEPSI W BIAŁEJ PODLASKIEJ!


25 maja 2015 r. odbyła się, organizowana przez Referat Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Biała Podlaska,  X edycja konkursu wiedzy i umiejętności pod nazwą „Bezpieczeństwo, ochrona ludności oraz I pomoc przedmedyczna”. Patronat  nad imprezą sprawował Prezydent Miasta Pan Dariusz Stefaniuk.
Konkurs składał się z 2 części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test wiedzy dotyczący  bezpieczeństwa ogólnego, a w drugiej prezentowali swoje umiejętności i wiedzę praktyczną w zakresie I pomocy. W tym roku zadaniem uczestników było udzielić I pomocy poszkodowanemu, który upadł z dużej wysokości - nieprzytomny, bez oddechu, z zagrożeniem dodatkowym w postaci znajdujących się w pobliżu przewodów elektrycznych.
 
Podobnie jak w roku ubiegłym bezkonkurencyjni byli reprezentaci II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.  Zespołowo nasza Szkoła zajęła I miejsce, indywidualnie Michał Jakimiuk (II D) był pierwszy, a Artur Telaczyński (II G)  trzeci. 
dyplom_-_ii_lo__1.jpg 20150525_113003.jpg 20150525_113138.jpg
Data publikacji: 9 czerwca 2015r.

    Uczennica klasy 2H Michalina Domańska została finalistką II edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Olimpiadę organizuje Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.
      Zakres tematyczny Olimpiady dotyczy historii pisma, historii książki i bibliotek, kultury czytelniczej, roli własności intelektualnej, poszanowania praw autorskich, kształcenia kompetencji informacyjnych we współczesnym świecie w dobie powszechnej globalizacji.
       W  etapie II Olimpiady wzięły udział trzy uczennice: Michalina Domańska (kl. 2H), Sara Lewkowicz (kl. 1C), Agnieszka Petruczynik (kl. 3F).
        Do etapu III (finał) zakwalifikowała się Michalina Domańska - uczennica klasy 2H , która znalazła się w gronie 20 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas etapu II.
Finał Olimpiady odbył się w dniu 17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.W finale Michalina Domańska zajęła VII miejsce.
Gratulacje!!!
 
Opiekunami uczennicy w trakcie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej była pani mgr Mirosława Mikiciuk i pani mgr Agnieszka Romaniuk (biblioteka szkolna).

Data publikacji: 27 maja 2015r.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich
rodziców na zebranie,
które odbędzie się dnia
27 maja 2015r. o godzinie 16.00.


 
Klasa
 
Wychowawca klasy
 
sala
1a
Jadwiga Makarska
101
1b
Andrzej Czerko
115
1c
Iwona Rożnowicz
215
1d
Paweł Szydłowski
110
1e
Teresa  Woźniak
105
1f
Kazimiera Sobiło
113
1g
Joanna Szyc
130
1h
Maciej Borsuk
004
2a
Anna Jaszczuk
220
2b
Małgorzata Chwedczuk
219
2c
Anna Sikona
202
2d
Joanna Wołoczko
214
2e
Teresa Zganiacz
201
2f
Małgorzata Trębicka
007
2g
Barbara Dąbrowska
214
2h
Bernarda Sadownik
112

Drodzy Rodzice!


W dalszym ciągu na polskim rynku można nabyć substancje psychoaktywne, których działanie jest podobne do narkotyków- są to tzw.dopalacze.
    Pozornie nie wzbudzają zainteresowania dorosłych, ponieważ młodzi ludzie kupują je, jako np. środki czyszczące. W związku z tym nikt z najbliższego środowiska nie podejrzewa, co naprawdę kryje się w opakowaniu tego produktu. Obecnie handel dopalaczami odbywa się głównie za pomocą stron internetowych umieszczonych na serwerach państw, gdzie wprowadzanie w obrót tych substancji nie powoduje konsekwencji prawnych. Taki zakup odbywa się najczęściej przed domowym komputerem i trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy re